Uvjeti

Uvjeti

Pravo registracije u aplikaciju imaju sva poljoprivredna gospodarstva koja ispunjavaju sljedeće uvjete.

1. Upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i imaju jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG)

2. Poljoprivredno gospodarstvo mora ispunjavati sve zakonske propise koji reguliraju proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima. Odgovornost snosi isključivo proizvođač. Autori aplikacije ne snose nikakvu odgovornost u pogledu kvalitete ili cijene proizvoda, te zakonskih propisa.

Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta regulirana je u sljedećim zakonima i pravilnicima:
–    Zakon o poljoprivredi (NN br.149/2009, 127/10, 50/12, 120/12)
–    Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN br. 76/14)
–    Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN br. 76/14)
–    Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (NN br. 82/13, 14/14)
–    Zakon o trgovini (NN br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14)
–    Zakon o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14)
–    drugim zakonskim i podzakonskim aktima.
 

3. Moraju posjedovati računalo i/ili mobilni telefon na kojima imaju pristup internetu kako bi svakodnevno mogli pregledavati narudžbe. Osim toga trebajju voditi brigu o sadržaju vlastite ponude.

4. Poljoprivredna gospodarstva putem aplikacije mogu prodavati isključivo vlastite poljoprivredne proizvode.

5. Obavezno je unošenje točnih i aktualnih podataka jer su oni preduvjet uspješne komunikacije između proizvođača i kupca u postupku narudžbe i kupnje proizvoda.

Proizvođači moraju dostaviti/unijeti sljedeće podatke:
1.    Naziv poljoprivrednog gospodarstva
2.    Ime i prezime nositelja gospodarstva
3.    E-mail adresa
4.    Broj mobitela / fiksni telefon
5.    Naselje i kućni broj
6.    Poštanski broj naselja

Skip to content