Pravila

Pravila

Saznajte više o samim pravilima Online tržnice Krapine.

UVODNE ODREDBE
Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu sa ovim Pravilima privatnosti te primjenjivim zakonskim odredbama, uključujući i Uredbu (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. (dalje: “Opća uredba“) i Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

U skladu s načelom transparentnosti, ova Pravila namjenjena su ispitanicima kako bi imali točnu i potpunu informaciju o tome koji se njihovi osobni podaci prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju od strane Online tržnice, kao i do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Isto tako, svrha ovih Pravila je da se pojedinci koji koriste ovaj internetski portal upoznaju s rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima u vezi s obradom osobnih podataka i načinom ostvarenja svojih prava u vezi s obradom. Ova Pravila vrijede za i primjenjuju se u odnosu na prikupljanje, obradu i zaštitu vaših osobnih podataka te primjenu kolačića(cookies) i drugih sličnih analitičkih alata prilikom posjećivanja, registracije i korištenja Online tržnice

OSOBNI PODACI
Osobni podaci su svi podaci pomoću kojih se može utvrditi vaš identitet. Pružanjem On-line usluga, Online tržnica može prikupljati neke od sljedećih osobnih podataka:
– Ime, prezime, e-mail adresu, telefon;

PRAVNA OSNOVA ZA PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA
Online tržnica prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke samo ako je ispunjena jedna od niže navedenih pretpostavki
Imamo vašu privolu
Primjer: registracija kupca ili prodavača
Prilikom registracije na stranice Online tržnice koji se vrši na internetskom portalu kako bi mogli pružiti zatraženu uslugu

OSOBNI PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU
Online tržnica prikuplja podatke prilikom korištenja usluga ili pristupa
Prikupljamo: Ime, prezime, e-mail adresu, telefon

KAKO SE KORISTE VAŠI OSOBNI PODACI
Prikupljene podatke Online tržnica obrađuje u svrhu u koju su isti dani i/ili u svrhu utemeljenu na mjerodavnom propisu ili legitimnom interesu koji proizlazi ili je vezan uz korištenje internetskog portala Online tržnica i pružanja željenih usluga. Prema tome, Online tržnica može koristiti vaše osobne podatke kako bi:
– Pružila usluge koje ste zatražili npr. narudžbu;
– Olakšali korištenje internetskog portala Online tržnica uklanjanjem potrebe za učestalim upisivanjem istih podataka;
– Pomogli prilagoditi sadržaj najrelevantniji za vaše interese, odnosno u svrhu prilagodbe internetskog portala vašim osobnim sklonostima i interesima – ako ne želite primati personalizirani sadržaj, uvijek imate mogućnost prigovoriti na način da napravite izmijenite vaše on-line postavke, ili da nam se javite telefonom ili emailom kako bi ažurirali podatke;

TKO MOŽE VIDJETI VAŠE PODATKE
Online tržnica ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje vaše osobne podatke trećim stranama.

KAKO ZAŠTITI VAŠA PRAVA
Vi imate pravo zatražiti kopiju svih vaših osobnih podataka koje smo prikupili. Možete nam pisati ako želite kopiju ostalih podataka koje smo od vas prikupili te pri tom navedite sve detalje kako bi nam pomogli da se identificiraju i lociraju vaši osobni podaci. Dostava podataka je besplatna, ali Online tržnica zadržava mogućnost naplate razumne naknade ako se radi o posebnim zahtjevima, kao na primjer više kopija, poseban format ili slično. Želimo da svi vaši podaci budu točni i ažurirani, a ako primijetite da neki od podataka koje imamo nisu točni, molimo da nam to javite. Također, podsjećamo da imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka, kao i pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka. Online tržnica će ispraviti ili brisati vaše osobne podatke, osim ako ih trebamo zadržati zbog legitimnih pravnih ili poslovnih interesa. Ako imate primjedbi na obradu, upotrebu ili čuvanje vaših osobnih podataka, slobodno nas kontaktirajte. Ukoliko ne budete zadovoljni našim odgovorom, imate mogućnost obratiti se nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Svi zahtjevi ili primjedbe u vezi osobnih podataka koje prikuplja Online tržnica, podnose se u pisanom obliku službeniku za zaštitu osobnih podataka. Zahtjev mora sadržavati adresu e- pošte koju ste dali u vrijeme registracije kao i adresu e-pošte na koju želite zaprimiti odgovor (ako ona nije jednaka adresi e-pošte sa koje ste poslali zahtjev). Online tržnica će Vam dostaviti podatke, u razumnom roku, putem e-pošte na e-adresu navedenu u zahtjevu. Adresa službenika za zaštitu osobnih podataka Online tržnice je:
Skrećemo pažnju da prije postupanja po vašem zahtjevu, možemo od vas zatražiti više informacija kako bi utvrdili vaš identitet. Također, možemo od vas zatražiti više informacija kako bi utvrdili da li imate odobrenje za podnošenje zahtjeva ukoliko to radite u nečije ime.

SIGURNOST VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
U potpunosti smo predani zaštiti podataka od neovlaštenog pristupa, odavanja ili brisanja, neovisno o mjestu pohrane ili obrade, kao i formatu u kojem se nalaze.

Online tržnica primjenjuje prepoznate standarde informacijske sigurnosti:
– provodimo tehničke i organizacijske mjere zaštite temeljene na rizicima,
– minimiziramo izloženost podataka,
– provjeravamo prikupljanje informacija, pohranjivanje i načine obrade,
– gdje je to moguće, podatke štitimo pseudonimiziramo i anonimiziramo,
– testiramo organizacijske i tehničke mjere zaštite,
– ograničavamo pristup osobnim podacima

Online tržnica poduzima sve mjere koje mogu identificirati probleme, kao i mjere minimiziranja potencijalnih šteta. Ne zaboravite da ste i vi naš partner u sigurnosti. Pozivamo vas da poduzmete korake kako biste učinili svoje osobne podatke sigurnima (uključujući i svoju zaporku) te da se uvijek odjavite sa internetskog portala nakon uporabe.

RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA
Razdoblje u kojem Online tržnica čuva osobne podatke ograničeno je na strogi minimum pa sukladno tome Online tržnica propisuje rokove čuvanja ili periodičnog preispitivanja određenih osobnih podataka kako se ne bi držali duže nego što je nužno potrebno radi ispunjenja svrhe u koju su isti prikupljeni. Nakon proteka roka, Online tržnica će osobne podatke brisati.

PRIMJENA KOLAČIĆA
Online tržnica koristi alate pomoću kojih analizira korištenje internetskog portala Online tržnica i pomoću kojeg možemo prikupiti određene informacije o vama te time stječemo spoznaje o potrebama svojih posjetitelja i/ili korisnika kojima je svrha poboljšavanje kvalitete naše ponude. S tim u vezi koriste se i tako zvani kolačići, kao i neki drugi alati. Korisnik i/ili posjetitelj može putem odgovarajućih postavki na svojem računalu, pomoću postavki preglednika kojim se koristite, odbiti ili izbrisati kolačiće. Međutim, to može dovesti do toga da se neke funkcije internetskog portala Online tržnica više ne mogu u potpunosti koristiti. Navedeni alati prikupljaju i pohranjuju neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika i/ili posjetitelja. Više o kolačićima i drugim alatima koje koristimo možete pronaći ovdje.

Skip to content